Klachtenregeling

Over KNMT

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsvereniging van tandartsen in Nederland. De KNMT ondersteunt tandartsen in het uitoefenen van hun beroep en behartigt de belangen van de tandarts in Nederland.

Ravelijn Tandartsen is aangesloten bij de KNMT-Klachtenregeling voor patiënten.

Doe uw mond open bij de tandarts

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts (of tandarts-specialist). U waarschijnlijk ook. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bij de KNMT terecht. Hier leggen we graag uit wat we voor u kunnen betekenen.

Praat met uw tandarts

Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt of wat u dwars zit. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten dat u een probleem heeft. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing.

Vraag advies van het TIP

Als u er samen niet uitkomt of u wilt uw klacht met een onafhankelijke partij bespreken, kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 20 25 012, € 0,90 per gesprek). Het TIP is opgericht door het KNMT. De TIP-medewerker kan met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan en geeft u hiervoor tips en handvatten.

KNMT-klachtenregeling

Komt u er alsnog niet uit? Dan kunt u een klacht indienen. Nadat u een klacht heeft ingediend, neemt een klachtenfunctionaris contact met u en de tandarts op om te bemiddelen.

Als uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht nog laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.

Dien een klacht in

Stuur bij het indienen van uw klacht een brief mee als bijlage. Zonder deze brief kan de klacht niet in behandeling worden genomen. De brief moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Richt de brief aan de KNMT.
  • Vermeld de naam en voorletters van de tandarts over wie u klaagt; alleen het vermelden van de praktijknaam is niet voldoende.
  • Formuleer uw klacht feitelijk en duidelijk.
  • Vermeld wat u de tandarts verwijt.
  • Vermeld wat u wilt bereiken met het indienen van een klacht.
  • Vergeet in uw brief niet de datum, naam, adres en woonplaats gegevens te vermelden en de brief te ondertekenen.
  • Let op: de bijlagen die u meestuurt met het formulier mogen samen niet groter zijn dan 20 MB.

Kosten

Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling. Als u het TIP belt, betaalt u een vast bedrag per gesprek.