Implantaten, kronen en bruggen

Implantaten, kronen en bruggen

Implantaten voor ieder gebit

Implantologie is het snelst groeiende onderdeel van de tandheelkunde. Bij implantologie worden een of meerdere tanden vervangen door tandimplantaten. Implantaten zijn kunstmatige wortels, meestal vervaardigd uit Titanium, die in het bot geplaatst worden. Wil je meer weten? Neem dan contact op of lees het hieronder.

Alles over implantologie

Op het moment dat zowel de behandelaar als de patiënt letterlijk met de rug tegen de muur staan als het gaat om tandheelkundige oplossingen, biedt implantologie mogelijkheden die vroeger niet bestonden. Tandheelkundige implantologie is dan ook niet een vervanging van bestaande middelen, maar een uitbreiding, waarbij het ineens mogelijk blijkt om verloren tandfuncties door middel van implantaten en de daarop vervaardigde constructies terug te vinden. Een en ander is afhankelijk van de mogelijkheid om implantaten te kunnen plaatsen. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat er voldoende bot aanwezig is en ook op de juiste plaats.

Hoe werkt het?

De moderne implantaten hebben meestal een schroefvorm, die in het bot wordt geschroefd. Deze schroef zal na verloop van tijd vastgroeien in het bot door een proces dat osseointegratie heet. Nadat het implantaat is vastgegroeid in het bot kan er een vervanging gemaakt worden voor de verloren tanden.

Kronen, bruggen of prothese

Grofweg kan de indicatie verdeeld worden tussen vervanging van een tand, vervanging van meerdere tanden en vervanging van alle tanden.

– Bij vervanging van een enkele tand zal er op het implantaat een kroon gemaakt worden.

– Bij vervanging van meerdere tanden zal er meestal een brug gemaakt worden maar het implantaat kan ook dienen als ondersteuning van een uitneembare constructie zoals een frameprothese.

– Bij vervanging van alle tanden in een kaak kan de opbouw bestaan uit een vaste brug of een uitneembare prothese welke verankerd wordt op de implantaten door middel van bijvoorbeeld drukknoppen of een staaf-huls constructie.

Kronen en bruggen

Wat zijn kronen en bruggen?

Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Ze benaderen de oorspronkelijke vorm en functie zoveel mogelijk. Een behandeling voor een kroon of brug is ingewikkelder dan voor een gewone vulling. U zult dan ook enkele keren bij uw tandarts moeten terugkomen.

– Wat is een kroon?

Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug.

Wanneer kan een kroon nodig zijn?

1. Er is onvoldoende houvast voor een vulling. Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan.

2. Verbeteren van het uiterlijk. Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die voor in de mond staan.

– Wat is een brug?

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Hierbij kan gekozen worden uit drie verschillende mogelijkheden nl. gewone brug, vrij-eindigende brug of etsbrug. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers passen en een brug tussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.